Plaatsing

plaatsing van de spa

Belangrijke informatie voor het plaatsen van de spa

Wegens het volle gewicht van de spa, het water en de spagebruikers is het erg belangrijk dat de ondergrond waarop de spa rust: vlak / effen is. De ondergrond moet dit gewicht op uniforme wijze dragen, zonder dat zich verplaatsing of verzakking voordoet. De ondergrond moet dit gedurende de volledige periode dat de spa geïnstalleerd is dragen, zonder dat er verzakking plaats vind. Indien de spa geplaatst wordt op een oppervlak dat niet aan deze eisen voldoet dan kan de ombouw en/of de kuip beschadigd worden. (Heeft u vragen dan zullen wij u hiermee graag helpen)

Schade dat is veroorzaakt door een verkeerde ondergrond wordt niet door de garantie gedekt. De eigenaar van de spa is ten allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Wij raden een gestorte, gewapend betonnen plaat aan met een minimum dikte van 10 cm. Overigens is een houten vloer ook mogelijk indien deze zodanig geconstrueerd is dat het aan de hierboven beschreven eisen voldoet.

De spa / bubbelbad moet zodanig worden geïnstalleerd dat de afwatering van de spa weg kan stromen. Voor de spas die in een bodem of een grondplaat verzonken worden, moet de installatie wel zo plaatsvinden dat er via boven of via onder toegang is tot de pompen of leidingen voor servicedoeleinden. Zorg ervoor dat er geen belemmeringen zijn die het afnemen van de zijpanelen van de ombouw zouden kunnen belemmeren. Voornamelijk aan de kant van de deuren naar de uitrusting toe.

De ideale buitenlocatie voor de spa

Voor de keuze van de ideale buitenlocatie voor uw spa raden wij u aan met de volgende punten rekening te houden:

1.           De nabijheid van de woning ten opzichte van uw spa, zodat de spa snel
en makkelijk te bereiken is (vooral bij koud weer).

2.           Het pad naar de spa toe en van de spa af. Dit pad moet indien mogelijk
vrij zijn van verontreinigingen en bladeren die gemakkelijk in de spa
terecht kunnen komen.

3.           De nabijheid van bomen en struiken. Vergeet niet dat bladeren en
vogels extra werk kunnen bezorgen als het gaat om het schoonhouden
van uw spa.

4.           Een afgeschermde omgeving; een blootstelling aan het weer en wind
kan een vermindering van de exploitatie- en onderhoudskosten met zich
meebrengen.

5.          De algemene verbetering van uw omgeving. Wij raden u aan om de spa
niet onder een dak te plaatsen dat geen afvoergoten heeft aangezien het
afstromende water de levensduur van de afdekking van de spa zal ver-
minderen. Voor installatie binnenshuis moet een goede ventilatie
verzekerd zijn. Wanneer de spa gebruikt wordt zal veel vocht ontsnappen.
Dit kan op lange termijn bepaalde oppervlakken beschadigen.

Bezoek onze showroom