Service & garantie

Bubbelkoning service

Bubbelkoning is de nummer één in de spa branche op het gebied van service. We hebben alles van A tot Z in eigen beheer, u heeft dus maar met één bedrijf te maken. In tegenstelling tot verschillende concurrenten werken wij niet met een externe serviceverlener of met een franchise x

Garantie

Wij verlenen vanaf de datum van installatie een garantie van 5 jaar op de kuip, 2 jaar op alle electrische en technische onderdelen zoals de pompen, jets, slangen, leds, besturingsunit, ozonator etc. en 2 jaar op de heater en het cabinet. Op alle bijgeleverde accessoires verlenen wij 1 jaar garantie. De garantie vervalt wanneer één of meerdere onderdelen kapot zijn gegaan door een storing die is veroorzaakt zoals omschreven in onderstaande disclaimer. Lees deze door voordat u gebruik maakt van de spa.

Disclaimer

Beschadiging ten gevolge van ondeskundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemens-waardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie. Garantie vervalt tevens bij reparatie door niet door ons erkende installateurs en/of gebruik van niet originele onderdelen. Noch de leverancier noch de verkoper zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de koper. Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van de spa of een onderdeel ervan, of die het besturingssysteem onveilig maakt. Schade veroorzaakt door een onjuist draagvlak wordt niet door de garantie gedekt. De eigenaar van de spa is te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Onder verkeerd gebruik wordt elk gebruik van de spa verstaan dat niet overeenstemt met de handleiding of gebruik van de spa voor doeleinden waar deze niet voor ontworpen is. Hiertoe behoren o.a.: gebruik van de spa dat niet bestemd is voor privédoeleinden; gebruik van de spa waarbij de watertemperatuur boven het maximumbereik stijgt; schade als gevolg van een vuil, verstopt of verkalkt filter; schade veroorzaakt door zuurhoudende vloeistoffen of ander ongeschikte onderhoudsproducten; schade aan de kuip of onderdelen van de spa veroorzaakt door een verkeerd wateronderhoud; schade veroorzaakt door vorst; schade veroorzaakt aan de kuip door een lege spa zonder afsluiting in de zon te laten staan.

Bezoek onze showroom